Turun Kriisikeskus

Turun kriisikeskus tarjoaa keskusteluapua kriisitilanteissa.

Jos…

  • sinua on kohdannut elämässäsi jokin vastoinkäyminen
  • sinulla on ongelmia perheessäsi tai muissa ihmissuhteissa
  • …ja haluat keskustella, ota rohkeasti yhteyttä!
  • Ajanvaraus numerosta 040 822 3961. Ajanvaraus palvelee arkisin klo 9.00-15.00 paitsi keskiviikkoisin klo 10.00-15.00.

Lounais-Suomen Mielenterveysseura ry. on Turun alueella toimiva Suomen Mielenterveysseuran jäsenyhdistys, joka on toiminut rekisteröitynä yhdistyksenä vuodesta 1991 alkaen. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen. Tämä tapahtuu ylläpitämällä Turun kriisikeskusta, joka tuottaa ja kehittää kansalaisjärjestölähtöistä ammatillista auttamistoimintaa sekä edistämällä monipuolista vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa mielenterveystyötä. Tähän työhön yhdistys saa avustusta Raha-automaattiyhdistykseltä ja Turun kaupungilta.

Lounais-Suomen Mielenterveysseura tuottaa myös myytäväksi tarkoitettuja mielenterveyspalveluja ja muita toimialaansa liittyviä palveluita, kuten koulutusta ja työnohjausta. Lounais-Suomen Mielenterveysseuran perustehtävänä on toimia mielenterveyttä edistävien palvelujen tuottajana ja kehittäjänä, oman alansa asiantuntijana ja kansalaisjärjestönä.

Osoite ja puhelinnumero                                                 

Osoite: Maariankatu 6 b, 3 kerros 20100 Turku

Puh. 040 8223 961

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage-Teknologia & Design © online.fi

Top